پنجره UPVC


در و پنجره یو پی وی سی، دوجداره (upvc)

تاریخچه یو پی وی سی:

امروزه استفاده نامناسب از منابع انرژی می تواند صدمات جبران ناپذیری را به این چرخه اقتصادی وارد نماید. در این خصوص بخش ساختمان ها دارای سهم حدود 35 درصدی در مصرف انرژی است که سهم بالایی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. حدود 30 درصد از اتلاف انرژی در ساختمان از طریق پنجره ها صورت می گیرد که این مسئله استفاده از پنجره های نوین را دضروری می نماید. ساخت درو پنجره یو پی وی سیدر سال های 1960 در اروپا آغاز گردید. با توجه مزایای زیاد این نوع پنجره ها استفاده از در و پنجره یو پی وی سی رونق روز افزون یافته است. تنوع در طرح و رنگ ، استقامت فیزیکی و یا مقاومت در برابر شرایت جوی متفاوت و همچنین قابلیت بازیافت پی وی سی به کار رفته در ساخت این نوع از پنجره ، موجب تحولات عمده ای در این صنعت گردیده است.

سابقه یو پی وی سی در ایران:

در ایران اولین بار در اواخر دهه 50 ، واحد تولید پروفیل و ساخت در و پنجره یو پی وی سی احداث گردید و با اینکه در سالهای بعد واحد های تولیدی دیگری در این زمینه احداث گردیده است، اما به دلایل مختلف واحدهای موجود از تکنولوژی پیشرفته کنونی برخوردار نبوده و حجم عمده پروفیل مصرفی واحدهای مونتاژ از منابع خارجی تامین می گردید. با عنایت به نیاز کشور به واحدهای مسکونی ، تجاری و اداری و اهمیت به کارگیری مصالح مناسب و همچنین تاثیر مثبت پنجره های یو پی وی سی با شیشه دو جداره در بهینه سازی انرژی ، هم اینک استفاده از این نوع درو پنجره ها رو به افزونی گذاشته است. از سال 1380 با حمایت و پشتیبانی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و دستورالعمل های دولت در ارتباط با مبحث 19 که موضوع آن دستورالعمل صرفه جویی انرژی در ساختمان می باشد ، استفاده از این محصول روز به روز بیشتر گردید.

دکوران مهر ، عرضه کننده ی مرغوب ترین درب و پنجره ی UPVC در ایران

UPVC

UPVC امروزه استفاده نامناسب از منابع انرژی می تواند صدمات جبران ناپذیری را به این چرخه اقتصادی وارد نماید.

در این خصوص بخش ساختمان ها دارای سهم حدود ۳۵ درصدی در مصرف انرژی است

که سهم بالایی را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

حدود ۳۰ درصد از اتلاف انرژی در ساختمان از طریق پنجره ها صورت می گیرد که این مسئله استفاده از پنجره های نوین را دضروری می نماید.

ساخت درو پنجره یو پی وی UPVC سیدر سال های ۱۹۶۰ در اروپا آغاز گردید.

با توجه مزایای زیاد این نوع پنجره ها استفاده از در و پنجره یو پی وی سی رونق روز افزون یافته است.

تنوع در طرح و رنگ ، استقامت فیزیکی و یا مقاومت در برابر شرایت جوی متفاوت

و همچنین قابلیت بازیافت پی وی سی به کار رفته در ساخت این نوع از پنجره ،

موجب تحولات عمده ای در این صنعت گردیده است.

سابقه یو پی وی سی در ایران:

در ایران اولین بار در اواخر دهه ۵۰ ، واحد تولید پروفیل و ساخت در و پنجره یو پی وی سی احداث گردید

و با اینکه در سالهای بعد واحد های تولیدی دیگری در این زمینه احداث گردیده است،

اما به دلایل مختلف واحدهای موجود از تکنولوژی پیشرفته کنونی برخوردار نبوده و حجم عمده

پروفیل مصرفی واحدهای مونتاژ از منابع خارجی تامین می گردید. با عنایت به نیاز کشور به واحدهای مسکونی ،

تجاری و اداری و اهمیت به کارگیری مصالح مناسب و همچنین

تاثیر مثبت پنجره های یو پی وی سی با شیشه دو جداره در بهینه سازی انرژی ،

هم اینک استفاده از این نوع درو پنجره ها رو به افزونی گذاشته است.

از سال ۱۳۸۰ با حمایت و پشتیبانی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و دستورالعمل های دولت

در ارتباط با مبحث ۱۹ که موضوع آن دستورالعمل صرفه جویی انرژی در ساختمان می باشد ، استفاده از این محصول روز به روز بیشتر گردید.