کفپوش

کفپوش ها پوشش هایی هستند که اغلب از جنس چوب و مشتقات چوب و الیاف مصنوعی می باشند.

کفپوش

کفپوش ها از جنس متریال به چند دسته تقسیم می شوند:

کفپوش پی وی سی: این نوع از کفپوش ها از الیاف مصنوعی ساخته شده اند. به همین دلیل می توان از این نوع کفپوش ها برای محل هایی که شستشو انجام می دهند مانند: آشپزخانه ، حیاط خلوط استفاده کرد.  طرح های روی این نوع کفپوش ها معمولا طرح چوب در رنگ های مختلف می باشد.

لمینیت: این نوع از کفپوش ها از ترکیبات چوب ساخته شده اند. طرح های روی لمینیت ها نیز معمولا طرح چوب می باشد با رنگ های متفاوت ، این طرح ها به دو نوع می باشند: برجسته و صاف . در طرح های برجسته بطوری طراحی شده اند که برجستگی چوب را می توان احساس کرد. که این طرح ها را در نوع بدون در ظاهر می توان دید.

پارکت: این نوع از کف پوش از جنس چوب طبیعی می باشد که چوب را به قطعات کوچکی تقسیم کرده و این قطعات را کنار یکدیگر چسبانده و سطح صافی را تشکیل می دهد.