اسفند ۱۳, ۱۳۹۵
کناف سقف ساده

سقف کاذب کناف

سقف کاذب کناف سقف کاذب کناف می تواند طرح های متفاوت و مجزایی داشته باشد. این طرح ها می تواند از اشکال هندسی تشکیل شده و یا اشکال منهنی و قوس دار . که تمامی این […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
کناف باکس وسط

کناف باکس وسط

کناف باکس وسط کناف باکس وسط می تواند طرح های متفاوت و مجزایی داشته باشد. این طرح ها می تواند از اشکال هندسی تشکیل شده و یا اشکال منهنی و قوس دار . که تمامی این […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۵
کناف سقف آشپزخانه

کناف سقف آشپزخانه

کناف سقف آشپزخانه در انجام کناف سقف آشپزخانه استفاده از کناف جهت سقف کاذب آشپزخانه می تواند در تمامی موارد کمک بسزایی را داشته باشد. دسترسی آسان به تاسیسات ، رنگ پذیری آسان ، نور پردازی […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۵
کناف نور مخفی

کناف نور مخفی

کناف نور مخفی کناف نور مخفی می تواند به چند صورت باشد. مفهوم اصلی نور مخفی در توصیف کلی به این صورت می باشد که ، در محل دکور یا سقف و یا دیوار و حتی […]